Amendement Beleidsplan Diversiteit 2021-2024

Vanavond behandelt de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland het Beleidsplan Diversiteit 2021-2024. De VVD verwerpt het voorstel van het college en komt met een door PVDA, SP en D66 mede ingediend amendement, waarin wordt voorgesteld te kiezen voor het eerder, door burgerparticipatie tot stand gekomen en breed gedragen concept Beleids- en actieplan Diversiteit 2021-2022.

De VVD en indienende fracties zijn van mening dat er bij het huidige voorstel van het college, onzorgvuldig is omgegaan met de overlegprocedure waarbij de burgerparticipatie terzijde is geschoven. ,,Het negeren van de LHBTI-werkgroep schaadt niet alleen het vertrouwen van de LHBTI gemeenschap maar dat van alle inwoners van Schouwen-Duiveland. Daarbij zijn er door het plan te herschrijven onnodig en zonder overleg, extra kosten gemaakt”, aldus fractievoorzitter Margo Lemsom.

 

In tegenstelling tot het door het college voorgestelde Beleidsplan Diversiteit 2021-2024, is het concept Beleids- en actieplan Diversiteit 2021-2022 wel in samenwerking met de LHBTI-gemeenschap op Schouwen-Duiveland tot stand gekomen, echter is dit plan nooit aan de raad voorgelegd. In de commissievergadering van 15 april hebben een aantal vertegenwoordigers van de LHBTI-gemeenschap zich duidelijk uitgesproken over het feit dat met het collegeplan de belangen van de LHBTI gemeenschap op Schouwen-Duiveland niet naar behoren worden gediend. Daarbij gaf men ook aan ernstig teleurgesteld te zijn door de manier waarop het oorspronkelijke  beleidsplan terzijde is geschoven. Het door het college voorgestelde Beleidsplan ‘Divers Schouwen-Duiveland’ doet volgens hen geen recht aan de plezierige samenwerking en besprekingen die hierover hebben plaatsgevonden en schiet zijn doel hierdoor voorbij.