Laat Bruinisse niet verkrimpen!

Op maandag 5 juli was de `VVD uitgenodigd voor een uitstekend georganiseerde vergadering van Bruinisse Voortvarend, met als thema ‘Laat Bruinisse niet verkrimpen’.  De dorpsraad presenteerde een viertal analyses, onder andere over de leefbaarheid  en wat er  nodig is om dit op peil te houden. Niet geheel onverwacht werd de knellende woningmarkt aangemerkt als bedreiging.

We weten dat Bruenaars van oudsher meer binding met hun geboortegrond hebben dan elders op Schouwen-Duiveland. Daarnaast participeren zij  gemiddeld actiever in hun eigen samenleving. Dit blijkt ook uit de analyses. Jongeren uit Bru hebben een sterke behoefte om zich, al dan niet na een opleiding elders, weer in hun eigen dorp te willen vestigen.

De VVD constateert ook dat er ook op Bruinisse een groot tekort is aan geschikte woningen voor verschillende doelgroepen. De poort naar ons eiland hoeft niet worden open gezet voor alles en iedereen. Wel dragen we verantwoordelijkheid naar onze eigen inwoners. Belangrijk is dat we (kwalitatief) bouwen naar behoefte en vooral doorstroming creëren.

Een gezondheidscentrum in de nabijheid draagt bij aan de kwaliteit van de voorzieningen. Dit is een goede optie om medische zorg in een vergrijzende plattelandsgemeente toekomstbestendig te maken.

Door middel van burgerparticipatie is in Bruinisse enorm veel nuttige informatie opgehaald over de toekomst van het dorp. Wat de VVD betreft is dit de voortvarende eerste stap naar verruiming van het woningbestand en het vergroten van een stuk leefbaarheid.