Raadslid Bruno Van der Hoek doet tijdelijke stap terug

VVD-raadslid Bruno van der Hoek, heeft in een brief aan de voorzitter van de raad aangekondigd afstand te doen van zijn raadszetel. Burgercommissielid Arianne Klompe is door de VVD fractie unaniem voorgedragen om de komende periode het raadslidmaatschap van Van der Hoek over te nemen.

Bruno van der Hoek is als veiligheidscoördinator en locatiemanager van de corona-vaccinatielocaties ingehuurd door de GGD Hollands-Noorden. Door de verlenging van de vaccinatiecampagne kan hij niet garanderen fysiek deel te kunnen nemen aan de raadsvergaderingen. Daarom heeft hij in goed overleg met de fractie en het bestuur van VVD SchouwenDuiveland besloten de laatste maanden voor de volgende raadsverkiezingen zijn raadszetel beschikbaar te stellen. ‘Het is niet mijn stijl noch die van de VVD Schouwen-Duiveland om mij af te melden en de raadszetel leeg te laten. Daarbij hebben wij een brede en actieve steunfractie waarin de burgercommissieleden volledig betrokken zijn bij het raadswerk.’ Aldus van der Hoek.

De keuze van de fractie om burgercommissielid Arianne Klompe voor te dragen als zijn opvolger kan op zijn volledige steun rekenen. ‘Ik heb alle vertrouwen in Arianne met wie ik vanaf het begin van mijn raadsperiode nauw samenwerk. De komende maanden blijf ik als burgercommissielid nauw betrokken bij alle werkzaamheden van de fractie. Ik blijf mij onveranderd en onverminderd inzetten voor de toekomst van ons mooie eiland. Daarbij sta ik uiteraard weer op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.’ Aldus Van der Hoek.

Arianne Klompe-Hanse - 51 jaar, is sinds 2018 burgercommissielid voor de VVD Schouwen-Duiveland. Zij heeft na haar HBO- en masterstudie management bewust gekozen voor een carrière in de gezondheidszorg. Arianne heeft bestuurlijke ervaring binnen organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, jongerenwerk en sport en zet zich daarnaast in als vrijwilliger bij verschillende maatschappelijke organisaties.