Schriftelijke vragen miljoenenclaim Brouwerseiland

In de zojuist verschenen begroting staat o.a. de volgende conclusie: “In 2022 en 2023 is onze gemeente financieel ongezond, dit verandert In 2024 naar matig financieel gezond”. Met verbijstering lazen wij een artikel in de PZC waarin notabene onze wethouder van financiën aangeeft dat de gemeente er financieel goed voorstaat.

 Passage uit PZC van 23 september 2021: “ Het is nog net niet ‘kom maar op met die claim’, maar als het zover komt dat de gemeente Schouwen-Duiveland een schadevergoeding van 32,5 miljoen aan Brouwerseiland BV moet betalen, is dat geen probleem. De gemeente staat er financieel goed voor”. Hiernaast lazen wij, dat indien de gemeente daadwerkelijk een claim van 32.5 miljoen zal ontvangen inzake het dossier Brouwerseiland, er voldoende geld in kas zit en dat dit niet ten koste zal gaan van andere plannen omdat het eenvoudigweg al in de begroting is opgenomen. Onze gemeente is nog maar net verlost van het preventief toezicht van de provincie en vorig jaar is er nog een bezuinigingsronde ingevoerd. De VVD vindt de uitspraken van de wethouder, zoals deze zijn opgetekend in de PZC, dan ook ongeloofwaardig. Gemeenschapsgeld van 32,5 miljoen moeten we nu mogelijk betalen aan een claim en kunnen we dus niet besteden aan ons eiland (terwijl er legio grote opgaves op ons af komen). Per hoofd van de bevolking praten we nu al over een bedrag van 1.000 euro per inwoner. Je kunt het geld maar één keer uitgeven en de VVD is van mening dat onze inwoners niet mogen opdraaien voor de eventuele kosten van een claim (veroorzaakt door het veranderen van eerder genomen beslissingen). Wij zeggen dan ook op voorhand nee tegen lastenverhoging voor onze inwoners. Het zou niet fair zijn om de verantwoordelijkheid hiervoor door te schuiven naar onze inwoners.

1. Wethouder, hoe kijkt u nu aan tegen de gevolgen van een mogelijke claim in verhouding tot andere posten en uitgaven van de gemeente?

2. Met welk doel heeft u gezegd dat we er financieel goed voor staan en beweert u dat een mogelijke claim niets zal veranderen aan de huidige plannen? Welk signaal verwacht u hiermee af te geven richting onze inwoners?

3. In de PZC lazen wij o.a. dat wanneer de gemeente daadwerkelijk de claim krijgt opgelegd dat dit geen invloed heeft op de overige plannen omdat het al in de begroting is opgenomen. Kunt u dan toezeggen dat u geen gelden zal doorberekenen aan onze inwoners middels lastenverhogingen?

4. In het verlengde van vraag 3, kunt u toezeggen dat een mogelijke claim niet ten koste zal gaan van de huidige plannen en hoe kunt u dat uitleggen anders dan: “het staat al in de begroting”? Namens de fractie VVD door Margo Lemsom