Wensenlijst Dorpen

De VVD Schouwen-Duiveland wil investeren in al onze kernen.

De VVD Schouwen-Duiveland wil investeren in al onze kernen.

Daarbij vindt zij het  belangrijk is om met deze projecten die vanuit onze inwoners worden aangedragen aan de slag te gaan;

Daarom heeft VVD samen met LSD een motie ingediend waarbij het college van B&W verzocht wordt een groot aantal projecten samen met inwoners van de betreffende kernen verder uit te werken.