Samen leren, samen leven, samen doen!

Samen zorgen Op 12 maart staat het tweede debat van Radio Omroep Schouwen-Duiveland en de Wereldregio op het programma. We hopen uiteraard dat u in de zaal aanwezig bent of het debat op de radio volgt. Maar mocht u niet in de gelegenheid zijn of alvast goed voorbereid zijn, dan zetten wij alvast onze standpunten in beeld rondom zorg, welzijn, cultuur en onderwijs.

Onderwijs als belangrijke pijler
Het historisch besef van de liberaal politicus Van Houten is actueel. Niet alleen door zijn inspanningen voor het kiesrecht, maar zeker ook door die voor de leerplicht van kinderen. Die inspanningen waren heel belangrijk. Omdat de toekomst en (sociale) ontwikkeling van iedere inwoner op school begint. De VVD vindt dat scholen bij goede resultaten de ruimte moeten krijgen om met minder regels te werken en nieuwe lesmethoden uit te proberen. Hierdoor worden goede resultaten beloond en kan het onderwijs blijven verbeteren en dat is in het belang van onze kinderen. Onder goede resultaten verstaan we ook de kwaliteit op het gebied van voorkomen en bestrijden van pesten, spijbelen en voortijdig verlaten van school.

Creatief denken en doen
Clustering van kleinere basisscholen moet plaatsvinden uit kracht, waarbij de VVD zeker ook aandacht heeft voor de bereikbaarheid: scholen moeten per fiets en met de auto goed en veilig bereikbaar zijn. Het vervoer vanuit de dorpen naar toekomstige regioscholen moet daarvoor goed geregeld worden. Dat vraagt om creativiteit en denken buiten de kaders van alle betrokkenen.
Clustering binnen het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland is ook kansrijk. De VVD is overtuigd van het bestaansrecht van een middelbare school vóór en dóór ons eiland. Vanuit de gedachte van integratie, gezamenlijkheid, werkgelegenheid en kracht streven wij naar een breed aanbod van opleidingsvormen (van praktijkonderwijs tot voortgezet wetenschappelijk onderwijs) én een breed ingericht lesaanbod, zodat alle inwoners, ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging, zich thuisvoelen op onze Pieter Zeeman.

Samen Bouwen aan de toekomst
Door samen met lokale bedrijven en organisaties invulling te geven aan het aanbod kunnen praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld worden. Zo bouwen we samen aan een toekomst voor onze kinderen op ons eiland en zo zorgen we dat onze ondernemers goed opgeleide werknemers kunnen vinden.
Samen leren, samen leven, samen doen!

Meer lezen of luisteren over de standpunten van de VVD Schouwen-Duiveland? 
https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/27302/10-puntenplan