Algemeen beschouwd

Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen week de gemeenteraad zich gebogen heeft over de beschouwingen op de begroting 2019-2021. De VVD mocht als grootste oppositiepartij het spits afbijten met het voorlezen van de Algemene Beschouwingen. In 5 minuten een mening geven over de begroting van meer dan 200 pagina’s en daarbij ook nog de 4 amendementen aan kondigen is een lastige klus. Margo Lemsom deed dit met verve en hield een duidelijk verhaal. Na de vuurdoop werden Margo en Bruno direct gecomplimenteerd met de inbreng van de VVD. Het is niet zonder trots dat we mogen melden dat alle amendementen en moties die door de VVD zijn ingediend of mede-ingediend, met meerderheid van stemmen zijn aangenomen.

De vier amendementen ingediend door de VVD te weten, Verkeersmaatregelen op de Emil Sandströmweg Zierikzee, Nationaal Zeehondenpad Renesse, Oplaadpunten voor elektrische fietsen, Toiletvoorziening  Zierikzee kunt  u uitgebreid teruglezen op onze website. https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/32600/vvd-heeft-4-amandementen-verzilverd-tijdens-de-begrotingsraad Daar vindt u ook een overzicht van de amendementen en moties die wij mede indienden.  

Teamwork
De afgelopen weken is maar weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk het team is. Dankzij input, feedback  en af en toe gewoon een luisterend oor, van de (steun)fractie- en burgercommissieleden, stonden de algemene beschouwingen als een huis. Buiten de positieve feedback van het team en collega raadsleden wordt onze fractie ook veel aangesproken door u. Het is prettig te merken dat u ons volgt en ons vertelt wat u ervan vindt. Vanuit het bestuur kan ik u melden dat wij dit seizoen naast een aantal werkbezoeken voor de fractie ook nog een ledenbijeenkomst zullen organiseren.

Verkiezingen
De verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap komen er ook aan. Deze worden gehouden op 20 maart 2019. Bij deze verkiezingen kiest u de leden voor de Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen en voor de Provinciale Staten van Zeeland. Natuurlijk doet de VVD hieraan mee en ook vanuit Schouwen-Duiveland en beschikken we voor beide organisaties over zeer gemotiveerde kandidaten.
Deze week zijn de advieslijsten voor de Provinciale Staten en het Waterschap bekend gemaakt. Wellicht heeft u al gezien dat op de advieslijst van de Provinciale Staten Hans van Geesbergen (4) en John Elenbaas (7) op een mooie plaats staan. Met twee kandidaten van Schouwen-Duiveland in de top tien en als lijstduwers Arianne Klompe (28) en Ad Verseput (36) mogen we zeggen dat er tot nu toe een mooi resultaat is behaald. Dat geldt ook voor Arno Geluk uit Bruinisse, hij staat op een mooie  5e plaats op de  advieslijst van het Waterschap.

Dinsdag 27 november zal de definitieve volgorde van de lijst worden vastgesteld door de leden, door u dus. U heeft  inmiddels een uitnodiging ontvangen voor kandidaatstellingvergadering op 27 november in ´s Heer Abtskerke. Zowel bij deze vergadering als natuurlijk ook in de campagne en bij de verkiezingen rekenen wij weer op uw steun! Graag tot ziens op 27 november.

Gillis Klompe